Ανάλογα με τα Posts και τα Topics που δημιουργεί κάθε μέλος θα λαμβάνει πόντους (Points) οι οποίοι εμφανίζονται στο Profile και κάτω από το Avatar.

Για κάθε νέο Topic : +3 Points

Για κάθε νέο Post : +1 Point

(σε περίπτωση που παρατηρηθεί χρήση συστηματικού Spamming οι πόντοι μπορεί να αφαιρεθούν)Ανάλογα με τα Points που έχει συγκεντρώσει κάθε μέλος, θα λαμβάνει ειδικό εικονίδιο "Award" το οποίο εμφανίζεται στο Profile και κάτω από το Avatar.

Τα Awards για τα Points χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες :
Σύστημα Points [Awards] Screen11