Ανάλογα με τα Likes που λαμβάνει κάθε μέλος σε Posts που έχει δημιουργήσει, θα λαμβάνει ειδικό εικονίδιο "Award" το οποίο εμφανίζεται στο Profile και κάτω από το Avatar.

Τα Awards για τα Likes χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες :
Σύστημα Likes [Awards] Screen12